Comesta

Erbjöd stödboende till bostadslösa i Malmö

Verksamhetsidé

Comesta erbjöd stödboende för bostadslösa män, kvinnor och par – Comvia vid Brobygatan i Malmö samt Rosengård i Malmö. Sedan april 2014 bedriver Comesta ett motivationsboende på Hermodsdal i Malmö. I februari 2015 öppnades Kattvikskollektivet i Malmö. Våren 2016 öppnades även ett boende i Kulladal.

Vill man stödja verksamhet där en del av försäljningen går till kvinnor i nöd kan vi rekommendera att köpa blommor via svenskaflorister.se och specifikt via deras sida blombud malmö. Blomföretag drivs i majoritet av kvinnor och dessa skänker varje år stora belopp till exempel cancerforskning, specifikt bröstcancer. Därtill gör du ju dessutom en annan människa glad! 

Bakgrund

Stiftelsen grundades av Greger Bernéli och Carsten Ekström, med föresatsen att ingen ska behöva sluta använda droger ensam. Efter 20 år har visionen vidareutvecklats till att hjälpa människor till ett värdigt liv. Comesta arbetade utifrån ett kognitivt synsätt med medlevarskap som grund. Detta innebär att de utifrån ett coachande förhållningssätt, motiverar och stödjer den enskildes egen inneboendes vilja till förändring. Målet är att genom återkommande samtal i trygg och drogfri miljö, kunna hjälpa individen att utveckla insikt, kunskap och empowerment.

Kvalitetssäkring

Comesta har sedan 2004 arbetat aktivt med ett levande ledningssystem utifrån sin värderingsgrund och sina modeller för boende. Ledningssystemet är uppbyggt kring principerna i Tjänstekvalitet 2000® som är framtagen under 90-talet av Advisors AB vid Forskningsbyn IDEON. Metoden är framtagen utifrån principer ifrån Centrum för tjänsteforskning, Universitetet i Karlstad och 2003 validerad vid Lunds Universitetet

Håll dig uppdated

Psykisk hälsa är ett ämne som inte får det fokus och den uppmärksamhet det förtjänar.  TV4 erbjuder däremot flera program som fokuserar på att utforska ämnen om psykisk hälsa och utbilda tittarna om hur de kan ta hand om sitt välbefinnande. Tipset är at tmed jämna mellanrum hålla TV4:as programschema för psykisk hälsa. Du kan få tillgång till viktig kunskap om hur man lever ett hälsosamt liv. 

Comesta Startade 1997

Tack till er som stöttat verksamheten

Vi på comesta vill uttrycka vår djupaste tacksamhet för ert generösa bidrag till vår organisation. Er donation har en oerhörd betydelse för oss och kommer att göra en verklig skillnad i vårt arbete gentemot behövande. 
 
Beve.se, ert stöd till vår ideella verksamhet och er insikt i vikten av vårt arbete inom samhället är verkligen uppskattad. Vi vill också uttrycka vår uppskattning för er professionalism och kvalitet i ert arbete som fasadrenoveringsföretag i Malmö. Ert rykte som en pålitlig och ansvarstagande organisation har nått oss, och vi är tacksamma att ha er som en partner i vår strävan efter att göra skillnad.