Detta är en av Comestas stödlägenheter på Brobygatan i Malmö. Lägenheten är just nu obebodd och väntar på sin nästa hyresgäst som får möjlighet att sätta sin personliga prägel.