Ja nu är det semestertider! Men som rubriken säger så är förändringsarbetet för Comesta och deras nya koncept är i full gång! Förändringarna är många och de sker givetvis alla för att Comesta ska ge deras boenden större möjligheter att leva ett drogfritt och meningsfullt liv! Comesta arbetar såväl internt som externt och det kommer i september att presenteras mer specifikt här på hemsidan vad det är som sker. Men i korta drag så jobbar Comesta med att organisationen ska kunna ge boende ett stöd i mer än deras boende. Comestas framgångsrika boendetrappa ska kompletteras av annat här i livet. Såsom sysselsättning, fritid och ett närmre samarbete med de organisationer och myndigheter som de boende kan komma i kontakt med!