Comesta nya medlemmar i Fastighetsägarna Sofielund BID

Comesta är sedan mars månad medlemmar i Fastighetsägarna Sofielund som har som uppgift att lyfta området Sofielund. Fastighetsägare Sofielund bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad.